ญี่ปุ่นหวั่นทะเลสะอาดเกินไป เตรียมแก้กฎหมายผ่อนผันทิ้งน้ำเสีย

กระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น มีแผนการใช้มาตรการต่างๆ เพื่อหยุดยั้งไม่ให้ทะเลเซโตะสะอาดเกินไป ซึ่งกระทรวงเชื่อว่าภาวะดังกล่าวทำให้ทะเลขาดสารอาหาร จนสาหร่ายซีดและประชากรปลาลดลง ซึ่งเป็นผลเสียต่ออุตสาหกรรมประมงในท้องถิ่น แหล่งข่าวรายนี้ยังบอกอีกว่า กระทรวงจะเสนอร่างแก้ไขกฎหมายฉบับหนึ่ง ที่จะอนุญาตให้มีการผ่อนผันมาตรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเร็วที่สุดในต้นปีหน้า ส่วนกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะที่ทะเลเซโตะ มีการเสนอเข้าสู่รัฐสภาญี่ปุ่นครั้งแรกเมื่อปี 2516 เพราะขณะนั้นทะเลเซโตะมีน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมไหลลงปริมาณมาก คาดว่าร่างกฎหมายฉบับแก้ไขนี้จะอนุญาตให้ผู้บริหารเทศบาลเมืองบางแห่ง ที่อยู่รอบทะเลเซโตะ ทิ้งน้ำเสีย ปล่อยน้ำออกจากเขื่อนและอ่างเก็บน้ำได้บ้าง เพื่อเพิ่มเกลือที่มีสารอาหารลงสู่ทะเล โดยเฉพาะในฤดูทำฟาร์มสาหร่าย ระหว่างช่วงฤดูใบไม้ร่วง จนถึงใบไม้ผลิในปีถัดไป