Posted on

บริการทำความสะอาด: จุดสกปรกเข้าถึงยาก แต่ทำให้กลับมาสะอาดได้ด้วยทริกเด็ดน่าลอง !

บริการทำความสะอาด: จุดสกปรกเข้าถึงยาก แต่ทำให้กลับมาสะอาดได้ด้วยทริกเด็ดน่าลอง ! 10 จุดทำความสะอาดยาก ทั้งสูงทั้งแคบทั้งลึก จนหลายคนต้องเอื้อมสุดมือ พร้อมเคล็ดลับและวิธีทำความสะอาดอย่างถูกต้อง ก่อนจะกลายเป็นแหล่งสกปรก สะสมฝุ่นและเชื้อโรคในบ้าน Continue reading บริการทำความสะอาด: จุดสกปรกเข้าถึงยาก แต่ทำให้กลับมาสะอาดได้ด้วยทริกเด็ดน่าลอง !

Posted on

ประเภทของงานบำรุงรักษา ซ่อมบำรุง

ประเภทของงานบำรุงรักษา ซ่อมบำรุง การบำรุงรักษา (maintenance) การบำรุงรักษาหมายถึง การพยายามรักษาสภาพของเครื่องมือเครื่องจักรต่าง ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมจะใช้งานอยู่ตลอดเวลา Continue reading ประเภทของงานบำรุงรักษา ซ่อมบำรุง